Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Mặt bằng tổng thể dự án Saigon Apartment

Căn hộ Sài Gòn Apartment là hai khối đơn nguyên, mỗi khối chia làm hai Bloch A và B trên mổi sàn của khối đơn nguyên bao gồm 20 căn tổng thê. Vậy mổi Block chia đều 10 căn ( Block A 10 Căn - Block B 10 Căn ).

CĂN HỘ SAIGON APARTMENT
Mặt Bằng Tầng Điển Hình 

CĂN HỘ SAIGON APARTMENT
Mặt Bằng Căn Hộ Diện Tích 55m2

CĂN HỘ SAIGON APARTMENT
Mặt Bằng Căn Hộ Diện Tích 60m2

CĂN HỘ SAIGON APARTMENT
Mặt Bằng Căn Hộ Diện Tích 75m2

CĂN HỘ SAIGON APARTMENT
Mặt Bằng Căn Hộ Diện Tích 82m2


0 nhận xét:

Đăng nhận xét